Privacy Policy

Privacy Richtlijnen

Pyris Massage Salon hecht veel waarde aan uw recht op privacy en de beveiliging hiervan. Alvorens u uw persoonlijke informatie aan ons verstrekt, vragen wij u de volgende belangrijke informatie goed door te lezen. Deze gaat over de beveiliging van uw persoonlijke informatie. Pyris Massage Salon respecteert uw privacy. Binnen ons bedrijf verzamelen, bewaren of gebruiken wij uw persoonlijke informatie uitsluitend voor specifieke doeleinden. Pyris Massage Salon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Pyris Massage Salon verkoopt uw persoonlijke informatie niet. Wij wisselen uw persoonlijke gegevens niet buiten onze organisatie uit. U kunt te allen tijde contact opnemen met ons als u vragen heeft of informatie wenst met betrekking tot dit privacybeleid. Pyris Massage Salon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. U kunt ook altijd vragen om op de hoogte te worden gesteld van de persoonlijke gegevens, die Pyris Massage Salon over u bijhoudt. Daarnaast heeft u ieder moment de mogelijkheid ons opdracht te geven om die gegevens te verbeteren of te verwijderen. Wij streven naar de hoogste niveaus van beveiliging en vertrouwelijkheid. Als u contact wilt opnemen met ons, vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons privacybeleid, dan kunt u ons schrijven of e-mailen.